You must have Javascript enabled to use this form.

SKA gewijzigde procedure lidgeld/licentie VASO 2018

News type: 

Alle info over lidgelden en VASO-licentie

SKA is een vzw met eigen rechtspersoonlijkheid. Op die manier kunnen we naar eigen inzicht contractuele engagementen aangaan met professionele partners en garanties bedingen waar dat voordelig is voor onze leden. Bovendien kunnen we voortaan korter op de bal spelen als onze leden een beroep doen op ons, en kan onze vereniging volop de vele voordelen van het SKA-lidmaatschap behartigen: 

 • praktische en professionele ondersteuning via helplijn info@sportartsen.be
 • nieuwsbrieven op zeer regelmatige basis
 • een digest van relevante sportmedische artikels via “Journal Club”
 • regelmatig gratis SKAFé (sportmedische bijscholing)
 • regelmatig gratis SKA-workshop en vermindering op opleidingen
 • gratis VASO-opleidingen verspreid over Vlaanderen voor sport- en huisartsen
 • een SKA-congres met forse korting voor SKA-ers
 • SKA-korting op andere sportmedische congressen
 • Gratis de ECG-App met Seatlle criteria  en oefen-ECG’s http://www.sportartsen.be/node/118
 • de website www.sportartsen.be waarop leden hun eigen profiel kunnen bekendmaken aan medici, paramedici en sporters
 • een 'helplijn' voor al je vragen via info@sportartsen.be

In de praktijk

U kunt lid worden van SKA door het ‘Aanvraagformulier lidmaatschap’ in te vullen en door te mailen naar info@sportartsen.be  of  op sturen naar VZW SKA Secretariaat, Spikdorenveld 21, 2260 Westerlo. Indien u betaalt via domiciliëring (€10 korting op tarief), gelieve het 'Mandaatformulier' in te vullen, te ondertekenen en door te mailen of op te sturen.

Wil U ook een VASO-licentie (nodig voor het uitvoeren van de sportmedische onderzoeken)  nemen, dan kan U dat aankruisen op het aanvraagformulier.

Mogelijkheden:

Ik betaal lidgeld voor VZW SKA:

 • 100 euro op het rekeningnummer BE 12 7390 1320 1192 (van VZW SKA)
 • 90 euro via domiciliëring. Jaarlijks wordt 90 euro van mijn rekening gedebiteerd. Gelieve ook mandaat formulier ingevuld te mailen of op te sturen

Ik betaal lidgeld voor VZW SKA en neem een licentie op het VASO-platform (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek)

 • 250 euro op het rekeningnummer BE 12 7390 1320 1192 (van VZW SKA).
 • 240 euro via domiciliëring. Jaarlijks wordt 240 euro van mijn rekening gedebiteerd. Gelieve ook mandaatformulier ingevuld te mailen of op te sturen.

 

 

 

 

Vanaf het moment dat U  lid bent van SKA, ontvangt U van ons een login voor de site www.sportartsen.be waar U uw persoonlijk profiel kan aanmaken en aanvullen. De profielen zijn zichtbaar voor medici, paramedici en sporters (sommige gegevens kunnen afgeschermd worden voor toevallige bezoekers van de site). Een login laat u ook toe om nuttige info (wetenschappelijke artikels, samenvattingen opleidingen, beeldmateriaal ,...) te raadplegen die niet zichtbaar is voor niet-leden. Het is van belang dat u uw juiste gegevens (zeker uw mailadres) up to date houdt aangezien we ons hierop baseren voor het rondsturen van nieuwsbrieven en info.

Vanaf het moment dat U een VASO-licentie heeft ontvangt van ons een login voor de platformen en een handleiding.

De duur van het lidmaatschap  en de licentie voor het VASO-platform lopen 1 jaar vanaf de betaling. Eén maand voor het verstrijken van de het lidmaatschap (de licentie) zal U een herinnering voor verlenging per mail ontvangen. Indien  U betaalt per domiciliëring hoeft U geen verdere stappen te ondernemen en worden lidmaatschap en/of de licentie automatisch verlengd.

Als SKA-lid dient u ook de deontologische code en het anti-dopingcharter te ondertekenen.

Wij hopen uiteraard - en rekenen er eigenlijk wel een beetje op - dat U lid wordt of blijft van SKA!

Mocht u nog vragen hebben, dan mag U die altijd sturen naar info@sportartsen.be.

 

Het kernbestuur van SKA 

 

 

Pagina delen: 
nofollow