SKA gewijzigde procedure lidgeld/licentie VASO 2017

News type: 

Betreft: eigen vzw en gewijzigde procedure lidgeld 2017

Beste SKA-lid,

Dankzij een nieuwe Subsidie-toekenning van Het kabinet Sport van Minister Muyters zijn we erin geslaagd om de licentieprijs voor het VASO vanaf 1/1/2017 te reduceren zodat nog meer artsen (momenteel een 200tal) de weg zullen vinden naar dit unieke Tool dat stilaan de 'gouden standaard ' is bij artsen, sporters en federaties voor sportmedische geschiktheidsonderzoeken .

Alle info over lidgelden en vaso licentie (klik hier)

Tot onlangs was SKA een feitelijke vereniging, maar intussen hebben we een eigen vzw opgericht. Met die eigen rechtspersoonlijkheid kunnen we naar eigen inzicht contractuele engagementen aangaan met professionele partners en garanties bedingen waar dat voordelig is voor onze leden. Bovendien kunnen we voortaan korter op de bal spelen als onze leden een beroep doen op ons, en kan onze vereniging volop de vele voordelen van het SKA-lidmaatschap behartigen:

 

  • praktische en professionele ondersteuning via helplijn info@sportartsen.be
  • nieuwsbrieven op zeer regelmatige basis
  • een digest van relevante sportmedische artikels via “Journal Club”, een initiatief dat we in januari 2016  zullen lanceren zodat u niets hoeft te missen
  • twee maal per jaar een gratis SKAFé
  • twee maal per jaar een gratis SKA-workshop
  • gratis VASO-opleidingen verspreid over Vlaanderen voor sport- en huisartsen
  • een SKA-congres met forse korting voor SKA-ers –
  • SKA-korting op andere sportmedische congressen
  • Gratis de ecg-app met Seatlle criteria  en oefenECG’s http://www.sportartsen.be/node/118
  • de website www.sportartsen.be   waarop leden hun eigen profiel kunnen bekendmaken aan medici, paramedici en sporters

Dat we als vzw SKA zullen functioneren, zal ons overigens niet beletten om de banden met andere sportmedische beroepen en functies te onderhouden en verder aan te halen. SKA heeft de duidelijke ambitie om het logische aanspreek- en referentiepunt te zijn voor iedereen in Vlaanderen – sporters, federaties, sportorganisatoren, overheid, sportparamedici, sportwetenschappers, media - die baat heeft bij een optimale sportgeneeskunde.

SKA wil zich ook opwerpen als kenniscentrum voor de sportgeneeskunde en plant dan ook extra initiatieven inzake workshops, congressen, trainingen, onlineaanbod van wetenschappelijke informatie … Voor de media en de publieke opinie is SKA nu al het aanspreekpunt bij uitstek als er sportmedische duiding nodig is. Ook in 2015 was SKA tientallen keren met naam en toenaam aanwezig in de media! Al die activiteiten en initiatieven projecteren we tegen het bredere canvas van onze langetermijnmissie: de sportgeneeskunde en de meerwaarde van sportartsen consolideren en uitbouwen, en op alle mogelijke manieren het gezondsportenbeleid van de Vlaamse overheid ondersteunen waartoe we de afgelopen jaren al een gewaardeerde bijdrage hebben geleverd.

Omdat we als vzw een eigen boekhouding voeren moet de lidmaatschapsbijdrage voor SKA (100 euro) overgemaakt worden op het rekeningnummer van onze vzw en is het SKA-lidmaatschap niet langer gekoppeld aan dat van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS). Of u al dan niet uw lidgeld (zonder of met domicilie) voor VVS verderzet dient u zelf te beslissen. U kunt uw lidgeld SKA voor 2017 overmaken volgens de gegevens op bijgaand formulier, dat u kunt mailen (info@sportartsen.be) of opsturen. De bijdrage voor de licentie voor het VASO-platform loopt 1 jaar vanaf de betaling en kost 250 euro (hierin zit automatisch het SKA lidgeld inbegrepen), hiervoor zal u een herinnering per mail ontvangen als uw licentie bijna verloopt.We raden u wel aan om een domiciliering te nemen om de continuiteit van het gebruik van de platformen te waarborgen .

Alle info over lidgelden en vaso licentie (klik hier)

 Vanaf 1 januari 2016 zijn op de publieke site www.sportkeuring.be alleen nog de artsen zichtbaar zijn (op google map) die in het bezit zijn van een licentie op het VASO-platform. Dit wil niet zeggen dat artsen die niet met dit platform werken geen sportmedische onderzoeken mogen uitvoeren, maar ze zullen niet rechtstreeks zichtbaar zijn voor de sporters die via deze site op zoek gaan naar een arts. Meer en meer federaties zullen naar de toekomst toe hun leden aanraden en mogelijks verplichten om de sportmedische onderzoeken te laten uitvoeren via dit platform. de vragenlijst op www.sportkeuring.be nadert zijn 150.000 ste aangelogde sporter en dagelijks vinden meer en meer sporters de weg naar deze unieke tool!

Wij hopen uiteraard - en rekenen er eigenlijk wel een beetje op - dat u ook volgend jaar lid zult blijven of worden van SKA. Uit de reacties die we opvangen van onze leden blijkt alleszins dat zij onze inspanningen doorgaans ten zeerste appreciëren, wat onze vrijwilligers sterkt om zich te blijven inzetten. Mocht u nog vragen hebben, dan mag u die altijd sturen naar info@sportartsen.be.

 

Het kernbestuur van SKA

Pagina delen: 
nofollow