You must have Javascript enabled to use this form.

VIDEO module 'medische afwijking leeftijd' voetbal

News type: 

beste collega's

 

U kan nu een info video over deze module  terugvinden via deze link die nuttig is voor u zelf maar ook kan gecommuniceerd worden naar clubs en ouders.

belangrijk aandachtspunt : aanvragen die gebeuren louter met een organisatorische reden (bv bepaalde leeftijdscategorie niet aanwezig in de club) moeten afgekeurd worden , artsen mogen alleen toelating geven owv een medische reden

hieronder kan u nog info terugvinden die vroeger al gecommuniceerd is:

deze module om kinderen op een aangepast niveau te laten voetballen is een groot succes en is zeer positief onthaald bij de voetbalbond. Dit wil niet zeggen dat het niet beter kan , vandaar na evaluatie enkele wijzigingen.

1/ er is een leeftijdscorrectie toegepast om kinderen die op het einde van het jaar geboren zijn te bevoordelen, deze leeftijdscorrectie wordt automatisch toegepast in de module, u hoeft geboortedatum niet aan te passen! de rationale vindt u hieronder

 

 vaste” gecorrigeerde geboortedatum” :namelijk 1 juli.

Als men de percentielen moet berekenen,gebruiken we niet de echte geboortedatum,maar steeds 1ste juli .De spelers geboren na 1/7 zullen zo makkelijker onder de P3 vallen en dus makkelijker in aanmerking komen voor een medische uitzondering(zij moeten immers niet onder de P3 vallen van hun echte leeftijd,maar wel onder de P3 van een hogere leeftijd;die dan uiteraard ook hoger zal liggen).De spelers geboren op 1/7 hebben geen voor- of nadeel;zij worden immers gescoord op hun reele geboortedatum.De spelers geboren voor 1/7 zullen minder makkelijk onder de P3 vallen(vermits zij onder de P3 van een jongere leeftijd en dus ook een lagere P3 moeten vallen).Op deze manier moet er ook niets aan de curves gewijzigd worden..Ik geef een praktisch voorbeeld.Spelers A,B en C bieden zich alle 3 aan voor onderzoek op 1juli 2016.A is geboren op 1/7/04;B op 1/1/04 en C op 31/12/04.Speler A is dus op het ogenblik van onderzoek net 12 jaar en moet dus onder de P3 van “gecorrigeerde geboortedatum” 1/7 vallen.Die P3 is 139 cm(dat is ook zijn echte P3).B en C moeten onder die zelfde 139 cm vallen om een medische uitzondering te krijgen.Voor B is dit een duidelijk nadeel ,hij is immers reeds 12j en 6m op de onderzoeksdatum en zou dus in het oude systeem onder 142 cm(de P3 voor 12j6m)al een medische uitzondering krijgen ,nu moet hij net als A onder 139 cm blijven om een medische uitzondering te krijgen.Voor C is dat dan weer een duidelijk voordeel,hij is immers nog maar 11j en 6m ,maar mag toch 139 cm zijn om een medische uitzondering te krijgen,terwijl de P3 voor 11j6m slechts 136 cm bedroeg.Het nieuwe systeem geeft de speler geboren op 31/12/04(C) dus een voordeel van 6cm op de speler geboren op1/1/04(B);en die 6cm komt perfect overeen met het leeftijdsverschil(1 jaar) tussen B en C.

2/ indien er een andere reden is dan groei of mauratie-achterstand moet de arts in eer en geweten beslissen of dit een voldoende medische reden is. Best dat bepaalde zaken (bv motorische retardatie bij autisme) worden gestaafd met objectieve documentatie van specialisten (pediaters,  fysische geneeskunde, ed).  Andere dan medische redenen (bv geen ploeg van bepaalde leeftijd beschikbaar in de club, niet voldoende voetballend vermogen, ed) mogen niet dioor arts aanvaard worden. Indien het echt niet duidelijk is kan verwezen worden naar de commissie, maar probeer dit per uitzondering te doen, aangezien deze commissie maar 2x/jaar zal samenkomen.

Goedkeuring voor 2 jaar kan in specifieke gevallen (bv motorische of orthopedische problematiek die langer kan duren)

Goedkeuring voor 2 categorieen lager is een uitzondering maar kan , indien zeer goed gemotiveerd, inhaalbeweging wordt dan moeilijker, dus rekening mee houden

Meisjes kunnen zonder onderzoek 1 leeftijdscategorie lager spelen

vorige info ivm module:

http://www.sportartsen.be/node/150

http://www.sportartsen.be/node/149

3/ vanaf juli zullen ook de huisartsen en sportartsen met VASO-licentie deze onderzoeken kunnen uitvoeren.

 

Pagina delen: