You must have Javascript enabled to use this form.

Over SKA

SKA! de voorloper van de reggae, de jamaicaanse jazz, getypeerd door  ‘het plaatsen van accenten op onbenadrukte delen van een maat’

Dit is ook meteen wat onze nieuwe vereniging van Sport- en KeuringsArtsen (SKA) wil doen. 

Het idee ontsproot aan de geest van enkele Kempische sportartsen na het  cardiologie congres (georganiseerd door MVS) in Gent in 2010. Zowat 200 erkende Vlaamse keuringsartsen hebben  geen spreekbuis, laat staan een belangengroepering.

Vandaag is sportgeneeskunde een belangrijke entiteit binnen de geneeskunde , niet alleen curatief maar meer nog preventief, een entiteit die niet erkend is en waar de leden hun expertise  meer halen uit zelfstudie, overtuiging, idealisme en betrokkenheid bij de sport dan uit een goed georganiseerde , uniforme en erkende opleiding en bijscholing. Deze lacune heeft er momenteel toe geleid dat ons ‘vakdomein’ meer en meer wordt ingenomen door commerciële projecten en niet-opgeleide mensen, met nefaste gevolgen voor patiënt en sporter.

Ons initiatief wil na een jaar ‘wikken en wegen’ ‘bevragen en praten’ langzaam uitgroeien tot een vereniging met maximaal draagvlak zowel onder sport- en keuringsartsen, federaties, overheidsinstellingen (MVS en Kabinet ministerie van sport), huisartsen en specialisten en sporters. Dergelijk draagvlak is nodig om onze objectieven te verwezenlijken. We hebben geleerd uit het verleden en beleven nu een ‘momentum’, waar alle neuzen in  dezelfde richting staan , zowel medisch, sportief als politiek. Een unieke kans die we niet kunnen en mogen laten liggen.

nofollow